Ana Ahmatova - biografija

Ana Ahmatova - biografija

Ana Andrejevna Ahmatova ( devojačko prezime Girenko),najveća ruska pesnikinja, živela je od 1889. do 1960. godine. Rođena je u predgrađu Odese u porodici inženjera brodarstva. Bila je vaspitana u tradicionalnom duhu i ljubavi prema staroj pravoslavnoj Rusiji. Pravoslavlje je bilo duboko usađeno u njeno biće i zato se u njenoj poeziji religiozni motivi prepliću sa svim ostalim motivima.


Zbog toga je zvanična kritika ocenila poeziju Ane Ahmatove kao bezidejnu i tuđu sovjetskoj vlsti. Ako se tome još dodaju činjenice da je prvi muž Ane Ahmatove, pesnik Nikolaj Gumiljov, osumnjičen za učešće u monarhističkoj zaveri i streljan, da se drugi muž nije vratio iz zatvora, a sin Lav Gumiljov osuđen na progonstvo, sasvim je jasno zašto je u Staljinovo vreme poezija ove pesnikinje prestala da se objavljuje i zašto je Ana Ahmatova dugo živela u izolaciji i siromaštvu, izdržavajući se samo od prevoda. A prevodila je mnogo i sa raznih jezika. Prevodila je i sa srpskog - narodne pesme i pesme Desanke Maksimović.No comments

Post a comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage