Valentina Aleksejevna Sinkevič - biografija

Valentina Aleksejevna Sinkevič - biografija

Valentina Aleksejevna Sinkevič (1926) rođena je u Kijevu. Odrasla je u Ostru u Ukrajini, u porodici učitelja. Poreklo njenih roditelja (deda po ocu bio je sveštenik, a po majci – gneral carske armije) bilo je razlog što su oni neprekidno živeli u strahu od hapšenja. Do ulaska Nemaca u Ukrajinu Valentina je završila šest razreda opšteobrazovne škole, na čemu se i završilo njeno školovanje.


1942. bila je deportovana u Nemačku na prinudni rad. Posle oslobođenja živela je do 1950. u Flensburgu i Hamburgu, u logorima za raseljena lica. Te godine je sa mužem i kćerkom otputovala u SAD. Prvo mesto njihovog prebivanja u Americi je Ajova, mestašce u Maršal Taunu. Muž V. Sinkevič imao je medicinsko obrazovanje i u domovini je predavao anatomiju na jednom harkovskom medicinskom institutu. U Ajovi je dobio zaposljenje kao bolničar. I Valentina Sinkevič se zaposlila kao bolničarka u bolnici pri staračkom domu. Radila je i kao spremačica privatnih stanova, a bila je i kasirka u supermarketu. Kada je lansiran prvi sovjetski satelit u kosmos, znanje ruskog jezika je u SAD najednom postalo traženo i omogućavalo je da se dobiju veoma atraktivna radna mesta. Tada su mnogi ruski emigranti postali predavači ruskog jezika na raznim univerzitetima.

Valentina Sinkevič se zaposlila u biblioteci Pansilvanskog univerziteta kao bibliograf. Na toj dužnosti je ostala 27 godina. Pesme je pisala još u detinjstvu, ali je počela da ih objavljuje tek 1973. Svoje stihove, recenzije, prevode, članke i eseje objavljivala je u periodičnim izdanjima emigrantskih časopisa. 1983.postala je glavni urednik almanaha Vstreči (Susreti)

Zahvaljujući njenom velikom zalaganju, u ovom zborniku objavljuju svoje radove ruski pesnici i umetnici iz svih krajeva sveta. To je prvi časopis u kome sarađuju ruski pisci i iz dijaspore i iz matice. Valentina Sinkevič je objavila šest zbirki stihova i knjigu memoara.No comments

Post a comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage