Marina Ivanovna Cvetajeva - biografija

Marina Ivanovna Cvetajeva - biografija

Marina Ivanovna Cvetajeva (1982 – 1941) je čuvena ruska pesnikinja,koja je uporedo sa Anom Ahmatovom bila ravnopravna pretendentkinja na presto kraljice ruske poezije. Rođena je u Moskvi, a umrla u Jelabugi. Potiče iz porodice istaknutih intelektualaca.Otac joj je bio profesor istorije umetnosti na Moskovskom univerzitetu, a majka darovita pijanistkinja, učenica A. Rubinštajna. Marina Cvetajeva je pesme počela da piše u šestoj godini, a da ih objavljuje u šesnaestoj. Njene pesme su rano skrenule na sebe pažnju poznatih kritičara. U mladosti na Cvetajevu su snažno uticali pesnici simbolisti (naročito A.A. Blok). Međutim, ona nikada nije pripadala ni jednom književnom pravcu i celog života je zastupala mišljenje da ima pravo na izbor sopstvenog književnog puta. Otuda neobična originalnost njenog poetskog jezika, prejaka ekspresivnost, neobičnnost ritmova i rima, leksike i sintakse.  


M. Cvetajeva je 1922. sa kćerkom Ariadnom emigrirala u Čehoslovačku da bi se pridružila mužu S. Efronu, bivšem belogardejcu. Nekoliko godina je živela u predgrađu Praga i aktivno učestvovala u književnom životu Praga i Berlina i objavljivala svoje, kako se smatra, najbolje pesme. 1925. g. rodio joj se sin Georgije. Te iste godine njena porodica se preselila u Pariz. S. Efron se tamo zbližio sa “levim“ krugovima i postao aktivan učesnik „Saveza za povratak u Otadžbinu“ Godine 1939. muž i kćerka M.Cvetajeve su otputovali u SSSR, a ubrzo i Cvetajeva sa sinom. U Moskvi su dočekani sa nepoverenjem.


U avgustu 1939. uhapšena je njena kćerka, a u oktobru- muž, koji je ubrzo streljan. Cvetajeva se stalno sklanjala s očiju vlasti: nije imala stalno prebivalište i iznajmljivala je sobe u tuđim stanovima. 1941. kada je počeo rat, on je sa sinom evakuisana u Jelabugu. Tamo se našla u očajnom položaju – bez bliskih ljudi, bez pomoći, bez sredstava za život i često u sukobu sa sinom. U avgustu 1941. izvršila je samoubistvo.

Cvetajeva je napisala mnogo pesama, nekoliko poema i drama u stihovima. Njenom peru pripadaju i poetski prevodi, autobiografska i memoarska proza i književnokritički članci. No comments

Post a Comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage