Marija Sergejevna Petrovih - biografija

Marija Sergejevna Petrovih - biografija

Marija Sergejevna Petrovih (1908 - 1979) rođena je u naselju Norski Posad blizu Jaroslavlja, a umrla u Moskvi.Pesme je počela da piše još u ranom detinjstvu. 1925. g. upisala se na Najviši kurs književnosti u Moskvi, gde su je u kružoku mladih pisaca smatrali jednom od najboljih. 
Fakultet književnosti MGU završila je 1930. 1934.g. udala se za Vitalija Golovačova, ali njen brak nije dugo trajao: posle tri godine usledilo je hapšenje, a zatim progonstvo i smrt njenog muža u jednom od logora GULAG- a. Kćerku Arinu Marija Petrovih je podizala sama. Zatim su usledili rat, glad, evakuacija u Čistopolj i posleratni teški život u Moskvi.

Pesnikinja Marija Petrovih je dugo uživala isključivo ugled dobrog prevodioca. Originalnu poeziju je počela da piše od kraja dvadesetih godina.Njeni stihovi su naišli na odobravanje Pasternaka, Ahmatove (pesmu Zakaži mi sastanak na ovom svetu Ahmatova je smatrala remek-delom) i Mandeljštama, koji jij je posvetio nekpliko pesama.  

Prvu zbirku stihova, koju je M. Petrovih pokušala da objavi, izdavač je odbio kao «neusaglašenu sa vremenom» Posle toga se M. Petrovih predala isključivo prevodilačkom radu.

Prevodila je jermensku, litvansku, slovensku i istočnjačku poeziju. Jedina zbirka pesama joj je objavljena u Jerevanu tek 1968. g. da bi odmah postala književno događaj. Mada nije dostigla veštinu svojih uzora – Ahmatove i Cvetajeve, Marija Petrovih je u rusku poeziju uspela da unese duh sveže poetske ličnosti i da izrazi svoja osećanja kao gorčinu i tugu svojih savremenika i cele epohe. No comments

Post a comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage