Marina Cvetajeva - Mladi mesec

Marina Cvetajeva - Mladi mesecMladi mesec se pojavio
iznad vlažnih od rosa poljana.
Mili, daleki, tuđi, - dođi,
da budem tvoja dragana.

Danju se skrivam, danju ćutim.
Izađe mesec,- više ne mogu da se borim.
U noći punoj mesečine
za dragim ramenom od želje gorim.

I ne pitam se: « Ko je on?»
Na usnama ći saznati tvojim.
Danju su zagrljaji samo grubi,
danju se samo zanosa bojim.

Od gordog đavola muči me strah,
pa lažem s osmehom na usnama.
A noću...Mili, daleki, tuđi...Ah!
Mesečev sjaj je nad šumama!


 Oktobra 1909. | Zbirka poezije: Sto godina ljubavi | Prevod Ljubica Nestorov
>>>> biografija  Marina Cvetajeva  <<<<


No comments

Post a Comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage