Olga Bergoljc - biografija

Olga Bergoljc - biografija

Olga Fjodorovna Bergoljc (1910 – 1975) rodila se u Peterburgu i umrla u istom gradu. Godine 1930. završila je Filološki fakultet Lenjingradskog univerziteta. Bila je novinski dopisnik u Kazahtanu, zatim saradnik fabričkih novina u Lenjingradu. U štampi se pojavila 1929. sa književnim delima za dcu i omladinu. Zatim je objavila eseje i pripovetke.


Olga Bergoljc je bila udata za pesnika Borisa Kornjilova. Kada je B. Kornjilov uhapšen, O. Bergoljc, koja je bila gravidna, pozvana je na saslušanje. Tom prilikom je tako fizički maltretirana da je izgubila dete. Tragična smrt B. Kornjilova, koja se odigrala 1938., ostala je nerazjašnjena, tako da O. Bergoljc nije nikada saznala ni kako joj je muž izgubio život ni gde je sahranjen.

No bez obzira na ličnu tragediju, pesnikinja je u sebi našla snage ne samo za književni rad nego i za aktivno učešće u odbrani zemlje od nemačkog okupatora.

Za vreme opsade Lenjingrada radila je kao spiker na radiju i svakodnevno je pozivala svoje sugrađane, izmučene glađu i hladnoćom, da izdrže sve surovosti rata. Zbornik govora održanih preko radija u opsednutom Lenjingradu Govori Lenjingrad objavila je 1954. Bila je autor scenarija za čuveni film Lenjingradska simfonija, drama Oni suživeli u Lenjingradu i Kod nas na zemlji i knjige proze Dnevne zvezde.  

Intimna lirika O. Bergoljc, koja je impresivno odslikala njenu duboku povređenost i neprolaznu tugu za izgubljenom srećom, shvaćena ne samo kao izraz njene tragedije nego i tragedije ruskog naroda, objavljivana je bez političke cenzure tek pošto su nastali određeni demokratski procesi u Rusiji. No comments

Post a comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage