Irina Jevgenjevna Saburova - biografija

Irina Jevgenjevna Saburova - biografija

Irina Jevgenjevna Saburova (1907- 1979) rođena je u Mogiljevskoj guberniji, a umrla u Minhenu. Sudbina Irine Saburove nije bila laka: preživela je dve emigracije (iz Rusije u Rigu i iz Rige u Nemačku), smrt prvog i drugog muža i najbolnije – tragičnu smrt jedinca sina. To je ostavilo dubokog traga na njenom stvaralištvu – i poezija i proza su joj intonirane veoma melanholično.


Irina Saburova je živela u Rigi do Drugog svetskog rata. Imala je petnaest goina kada je počela da objavljuje svoje književne radove. Prvi rad je objavila u Rigi, a u godinama koje su usledile sarađivala je u mnogim inostranim periodičnim izdanjima, objavljujući svoje pripovetke, eseje i pesme. Za vreme rata obrela se u Nemačkoj. Posle oslobođenja bila je neko vreme u logoru za raseljena lica, a kada je izašla iz logora, nastanila se u Minhenu.

Irina Saburova je poznatija kao prozni pisac nego kao pesnik. Objavila je četiri knjige pripovedaka i dva romana. Roman o životu Rusa na Pribaltiku Lađe Staroga Grada preveden je na nemački i španski jezik. Peru Saburove pripada i knjiga memoara, u kojo je opisala život ruske dijaspore. Pošto je znala četiri strana jezika, uspešno se bavila i prevođenjem.

No comments

Post a Comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage