Irina Saburova – Tamo

Irina Saburova – Tamo


Jednostavno – do krajnjih granica.
U svaku reč je stao ceo tom.
Živela. Volela. Pevala i zužila ko ptica.
Gradila sebi brodove i dom.

Da se opet vrate, brodovi će zato otploviti samo
(mada se vraćati možda neće uvek).
I umireš zato da se budiš  t a m o.
I sve je u tome: godine su krhke isto ko i vek.

Prskaju atomi. Liče na silom razdvojene ljude.
Al’ i u samoći nekad mira ima.
Pa ako prihvatiš sve što mora da se zbude,
živećeš samo s tihim radostima.


Zbirka poezije: Sto godina ljubavi | Prevod Ljubica Nestorov
biografija  Irina Saburova 

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage