Budi kao ruža

Budi kao ruža


BUDI KAO RUŽA

"Nemoj svoj duševni mir narušavati tako što ćeš razmišljati o nedostacima drugih. 
Ako te neko povredi, pređi preko toga.

I budi kao ruža koja daje miris svima, a ne samo dobrima, ili drvo koje daje hlad i onome koji želi da ga saseče."

Meša Selimović

O ružama

Svaki cvet ima neko  značenje, a osim toga i boja cveta nosi simboličku poruku. Ruže crvene boje simbol su ljubavi i romantike. Crvena ruža ima dugu istoriju značenja. One su puno puta predstavljane u umetnosti, od klasičnih slika i poezije do moderne današnje muzike i filma.

U istoriji su se provlačile kroz mnoge kulture kao politički i religiozni simboli. Mističnost crvene ruže je bila izvor nemerljivih inspiracija vekovima. Ipak, najviše se ističe kao simbol ljubavi.

Citati -  Mahatma Gandi

"Sreća je kada je ono što mislite, kažete i radite u harmoniji."
"Gdje postoji ljubav, tu postoji i život." 
"Ja posmatram samo dobre osobine kod ljudi. Pošto i ja sam grešim,
ne bih trebao ispitivati greške drugih ljudi."

Fotografije: Nataša V.


Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage