Svet oko mene - Ivo Andrić

Svet oko mene - Ivo Andrić

„Ponekad je svet oko mene beskrajan, savršeno lep a trajan, sav u skladu sa mojim snagama i mojim željama, ili mojim odsustvom želja. Samo postojanje po sebi znači sreću bez prekida. A ponekad se sav svet ispreči preda mnom kao nedogledan, mračan tesnac, ne širi od iglenih ušiju, kroz koji mi valja proći ili tu pred njim jadno propasti. A znam dobro da proći ne mogu, ali i da propasti ne smem.“

M i l a n o
B r e š a

V e r o n a

 P a d o v a

"Odavno mi je postalo jasno da ne bi imalo smisla, da ne bi bilo mogućno živeti kad bi život bio onakav kakav na mahove izgleda, kad bi sve stvari u životu bile samo ono što njihovo ime kazuje i ništa više."

Ovako, znam da, koliko god je prostranstvo života na površini, u širini, toliko ga ima u dubini, tako da su nevidljive i skrivene mogućnosti života, bezbroj miliona puta veće od onih koje vidimo na površini."

S a n  D o n à  d i  P i a v e

A l b e r o b e l l oIvo Andrić - najlepši odlomci "Znakovi pored puta"
KOFER PUN SNOVA
Fotografije: Nataša V.


No comments

Post a comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage