Evropa Park

Evropa Park

Evropa park sa svojom površinom od 22 hektara je jedan od najvećih i najlepših parkova u Austriji. Šetajući uređenim i osmišljenim stazama parka osećate miris prirdnih cvetnih parfema koji vam daju potpuni užitak i relaksaciju.
Evropa park u proleće
Evropa park se nalazi u neposrednoj blizini Vrbskog jezera i zabavnog parka Minimundusa. 
Sagrađen je 1967. godine. Park ima rekreativni prostor za sve generacije.


Autor: N.V.
Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage