Šta je Web dizajn?

Šta je Web dizajn?

Web dizajn (Web design) je skup različitih veština i disciplina koje se koriste u procesu izrade web sajtova. Različite oblasti web dizajna uključuju web i grafički dizajn odnosno dizajn korisničkog interfejsa, autorska prava, standarizovani kod i propratni softver za dizajniranje web sadržaja.
Često određeni broj individualnih web dizajnera rade u timovima pokrivajući različite aspekte procesa dizajniranja, ali isto tako neki dizajneri mogu sami da odrade ceo proces dizajniranja i izradu web sajta.

Od web dizajnera se očekuje da zadovolji potrebne uslove izgleda i funkcionalnosti web sajta, njihova uloga podrazumeva i pisanje koda pa je potrebno da budu u toku sa web development standardima.  


http://www.koferpunsnova.info


No comments

Post a comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage