Šta je domen, a šta hosting?

Šta je domen, a šta hosting?

Pored samog web sajta , neophodno je da obezbedite još dve stvari da bi Vaš sajt bio vidljiv na Internetu: domen i hosting. Izrada web sajta je prva faza, a sledeća je omogućiti da taj sajt bude dostupan svima u svetu za pregled.


Domen je adresa ili ime Vašeg sajta (domen ovog sajta je http://www.koferpunsnova.info). Mi Vam pomažemo pri izboru domena, uz analizu koji je domen za Vašu delatnost i predstavljanje najadekvatniji. Analiza obuhvata ispitivanje pojedinih ključnih reči i pojmova koji opisuju Vaš posao ili proizvod, koje bi se eventualno mogle upotrebiti u nazivu Vašeg sajta.

Značaj odabira domena je veliki, kao i kvalitet samog sajta. Sve ovo direktno utiče na rangiranje Vašeg sajta na pretraživačima. Po domenu se sajt prepoznaje, to je njegovo ime, potpis, pečat. Kratko i efektno ime je ključ uspeha za kvalitetni odabir domena. Lako pamtljiva adresa i ona koja se nakon pretrage pojavljuje u vrhu – doneće veću posećenost Vašeg sajta i samim tim dobro poslovanje i prezentaciju.

Hosting je prostor koji iznajmljujete za postavljanje svog sajta. Možete ga zamisliti kao udaljeni hard disk koji ste zakupili na određeno vreme. Postavljanjem svog web sajta na hosting, sajt postaje vidljiv svim Internet korisnicima. Za izbor provajdera za domen i hosting mi Vam možemo preporučiti nekoga koristeći naše iskustvo. Odluku o izboru domena i hostinga treba dobro razmotriti, jer su ove dve stvari  veoma značajne za dobro i pouzdano funkcionisanje Vašeg web sajta.

Ponekad nije loše da registrujete više sličnih domena koji se razlikuju samo u ekstenziji. Na primer, ako ste uzeli "com", uzmite i domen "net" ili "info". Takođe, možete da registrujete jedan domen koji sadrži puno ime vaše firme i drugi domen sa njegovom kraćom verzijom, a da pri tome ne morate da imate različite web stranice za svaki domen, pošto više domena može da vodi na jedan isti web sajt.

No comments

Post a comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage