Ažuriranje web sajta

Ažuriranje web sajta

Održavanje i ažuriranje web sajtova

Pored izrade novih sajtova za firme i pojedince, ažuriranja postojećih web sajtova, kao uslugu, možemo Vam ponuditi i održavanje i ažuriranje izrađenih web sajtova.

Posećenost sajta u velikoj meri zavisi od njegove ažurnosti. Novi tekstovi vraćaće vaše posetioce na sajt i donosiće stalno nove. Oni će u odrđenim terminima na koje ste ih navikli čekati nove kvalitetne informacije. Posetioci web sajtova ne obraćaju mnogo pažnju na to ko je pisao tekst, (osim konkurencije u bilo kom obliku i sferi delatnosti) bitan im je samo kvalitet članka, dobra fotografija i informacije koje nosi taj članak. Po mnogim stručnjacima redovno ažuriranje web sajta je uslov za opstanak ozbiljnijeg sajta bilo koje tematike.


Održavanje web sajta podrazumeva sledeće usluge: 
  • Periodična ili stalna optimizacija SEO za pretraživače 
  • Periodično pravljenje rezervne kopije (BACKUP-a) sajta u skladu sa frekvencijom promena 
  • Periodično ili stalno online testiranje funkcionalnosti sajta

Ažuriranje web sajta podrazumeva sledeće usluge: 
  • Unos, dodavanje ili izmenu dela sadržaja sajta
  • Kreiranje novog posta ili stranice sajta
  • Optimizaciju novog posta ili stranice sajtaCene ažuriranja i održavanja web sajta su stvar dogovora i zavise od mnogo činilaca, ali se mogu svrstati u dve grupe.

  1. Mesečno ažuriranje web sajta 

Podrazumeva da svaki mesec plaćate unapred dogovorenu sumu za održavanje Vašeg  web sajta. Ažuriranje je vrlo jednostano, jer  mejlom šaljete sve što treba da se postavi na web sajt, mi materijal pregledamo, ako treba, po dogovoru ispravimo, optimizujemo i postavimo na Vaš web sajt. Cene mesečnog ažuriranja su veoma pristupačne, ali sve je stvar dogovora u zavisnoti od obima ažuriranja.


      2. Ažuriranje web sajta po potrebi 

Pored mesečnog ažuriranja postoji i ažuriranje web sajta po potrebi. Ovaj vid održavanja web sajta odgovara klijentima koji vrlo retko ažuriraju svoje web prezentacije. Cena se određuje u zavisnosti od obima posla I vremena koje je potreno za to ažuriranje.


MAGAZIN        PORUDžBENICA        CENOVNIK


Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage