CENOVNIK

CENOVNIK

Cenovnik za izradu web sajtova

„Kolika je cena izrade web sajta?“ - To je složeno pitanje koje ima više mogućih odgovora. Cena izrade je različita jer na njeno formiranje utiče mnogo faktora i mnogo detalja. 

Pojedini osnovni faktori koji utiču na cenu su: vrsta dizajna web sajta, sadržaj, optimizacija, kompleksnost softvera, broj stranica, protok sajta i mnogi drugi. Još ako se stranice razlikuju jedna od druge, možemo sa sigurnošću da kažemo da će se cena od stranice do stranice menjati.

Mi smo pokušali da napravimo neki osnovni cenovnik, ali i taj osnovni cenovnik može da ima varijacija. Fiksna cena je samo najmanja cena u okviru paketa, a sve ostalo je stvar ličnog dogovora.

Cena domena i hostinga ne ulazi u cenu paketa.

</> Izrada Ažuriranje Dizajn Web Sajtova </>
Mi dizajniramo atraktivne, funkcionalne i intuitivne internet prezentacije!

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage