Redizajn web sajta

Redizajn web sajta

Redizajn Web Sajta

Ukoliko smatrate da Vaš trenutni web sajt:
  • ima određene nedostatke
  • mislite da je dizajniran već odavno i da je zastareo
  • ako želite da promenite strukturu sajta
  • želite drugačije prikazivanje proizvoda, videa, fotografija
  • ako želite da poboljšate funkcionalnost sajta
  • brzinu otvaranja stranica
  • povećate broj pregleda
  • želite da sajt sa estetke strane izleda lepše i preglednije,
onda je jedino rešenje redizajn sajta.


Redizajn nije pravo rešenje za web dizajnera jer ne ostavlja mnogo mogućnosti za velike promene na samom sajtu i slobodu kreiranja, ali je ipak jedan od načina da se poboljša trenutno stanje postojećeg sajta.

Redizajn predstavlja delimičnu promenu sajta tako da sajt nakon redizajna zadovolji sve kriterijume da bi postao moderan ili funkcionalan. Tom prilikom web sajt se ne može mnogo promenuti. Ali ako je trenutni web sajt veoma slabog kvaliteta, nestručno urađen i maksimalno nefunkcionalan, jedino pravo rešenje je izrada potpuno novog web sajta.

Sajt koji je u skladu sa svim savremenim zahtevima i web standardima može Vam doneti veći profit, odnosno, ako je lični web sajt - veću promociju onoga čime se bavite.

Ako web sajt nije prilagođen za mobilne telefone i tablet uređaje svaki dan gubite veći broj potencijalnih kupaca.


Blog        Web dizajn        Cenovnik

No comments

Post a comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage