Web dizajn

Web dizajn

Web dizajn

Sve što je potrebno za Vaše prisustvo na Internetu je funkcionalan web sajt prepoznatljivog praktičnog i jednostavnog dizajna koji je u skaldu sa Vašim potrebama i delotnošću kojom se bavite. 

Najbitnije je da posetioci Vašeg sajta mogu brzo i lako doći do informacija koje su im potrebne. Pri tome web sajt treba da bude pregledan, funkcionalan ali i moderan i adekvantan ceni po ceni koja će da opravda ulaganje u izradu sajta.


Web sajt je jedini marketinški alat koji je 24h dostupan
sa svim svojim informacijama 
i Vaša vizit karta poslovanja vidljiva svuda u svetu!


Šta je Web dizajn?

Web dizajn (Web design) je skup različitih veština i disciplina koje se koriste u procesu izrade web sajtova. Različite oblasti web dizajna uključuju web i grafički dizajn odnosno dizajn korisničkog interfejsa, autorska prava, standarizovani kod i propratni softver za dizajniranje web sadržaja.

Često određeni broj individualnih web dizajnera rade u timovima pokrivajući različite aspekte procesa dizajniranja, ali isto tako neki dizajneri mogu sami da odrade ceo proces dizajniranja i izradu web sajta.

Od web dizajnera se očekuje da zadovolji potrebne uslove izgleda i funkcionalnosti web sajta, njihova uloga podrazumeva i pisanje koda pa je potrebno da budu u toku sa web development standardima.
MAGAZIN        PORUDžBENICA        CENOVNIK


Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage